Welkom bij Punctura

“Als je de ervaring uit oude tijden negeert en uitsluitend waarde hecht aan de nieuwste technieken doe je jezelf en de mensen om je heen tekort."
Hippocrates
 

Punctura is een initiatief van Stella Durant. In het aanbod van Punctura kunt u terecht voor acupunctuur ~ oosterse bewegingsleer. Oude principes worden bij Punctura in een eigentijdse vorm gebruikt voor een beter fysiek, psychisch en mentaal functioneren. De naam (Acus) Punctura komt uit het Latijn en betekent letterlijk naaldensteek. Meer bekend is de acupunctuur als onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde. Bij Punctura worden naast acupunctuur ook andere behandelingen en trajecten aangeboden (zie daarvoor het menu).

 Uw Privacy gewaarborgd

Voor de behandeling wordt een dossier aangelegd. Het is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO/ Wkkgz en  waar wij aan dienen te voldoen en hiermee een wettelijke grondslag is geboden. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.  Uitsluitend met uw toestemming worden uw gegevens gebruikt bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing, voor waarneming tijdens afwezigheid, geanonimiseerd gebruik tijdens collegiale toetsing, een klein deel wordt voor de financiële administratie gebruikt zodat een factuur/ zorgnota kan worden opgesteld. U kunt ten alle tijde uw gegevens opvragen, inzien en wijzigen.

Met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan, dit betekent onder meer dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens en er is een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim). De gegevens in het dossier hebben een bewaartermijn van tenminste 20 jaar. Er geldt tevens privacy op uw zorgnota d.w.z. dat er alleen gegevens staan die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar indien u voor acupunctuur aanvullende polisvoorwaarden heeft afgesloten.

In de algemene voorwaarden van Punctura staan begrippen, toepasselijkheid en totstandkoming van de behandeilngsovereenkomst omschreven. Desgewenst zijn deze bij Punctura op te vragen en of in te zien. 

Klacht en tuchtrecht    Op basis van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet kwaliteit klachten geschillen zorg, is een klachtenregeling opgesteld. Een klachtencommissie werkt volgens de klachtenregeling welke een procedure bevat voor opvang, bemiddeling en behandeling van klachten over uw VBAG therapeut. U kunt uw klacht schriftelijk bij de VBAG indienen waarna u een formulier ter invulling krijgt. Een klachtencommissie neemt uw klacht in behandeling. Het TCZ bestaat uit het college van Toezicht en het college van Beroep, deze bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar 
De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de acupunctuurbehandelingen. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. Wij zijn aangesloten bij de VBAG en de RBCZ (registertherapeut BCZ).

 

 

Wij onderscheiden ons in:

  • Klantgerichte aanpak;
  • Uw vraag centraal;
  • Diversiteit in behandelvormen;
  • Geïntegreerde behandelvormen;
  • Op maat afgestemd behandelplan;
  • Behandeling op locatie / aan huis;

hier komt content te staan

Foto Stella

Stella Durant

Geïnspireerd door haar ouders is zij de opleiding in de traditionele Chinese geneeskunde begonnen en heeft in  China een praktijkstage gevolgd aan het TCM ziekenhuis in Qing Dao. In 2012 heeft zij de 3-jarige opleiding acupunctuur  afgesloten, welke KTNO en door ZHONG is geaccrediteerd.

Zij beschikt over de westerse medische basisopleiding volgens de Plato-eisen en volgt jaarlijks de bijscholingen, is gecertificeerd in de orthomoleculaire voedingssuppletie en heeft een docentenopleiding voor de Klassieke Hatha Yoga afgesloten. Jaarlijks worden bij- en nascholingen gevolgd onder meer in de Medische Qi Gong, energetische morfologische bloedtest,  specialisatie ooracupunctuur en effectieve pijnbestrijding 1,2 en 3, TCM begeleiding bij borstkanker, lymfedrainage via reflexologie, access bars, dermatologie voor acupuncturisten, praktijkdagen engaging vitality, effectief behandelen bij pijnklachten. Haar achtergrond is gezinsbehandelaar en leidinggevende in de jeugdhulverlening en kinderpsychiatrie.


“Het hart beweegt bloed voort, omhult de geest, handhaaft het bewustzijn”.
5 fasen theorie Beinfeld en Korngold