Coaching

Een innovatieve vorm van persoonlijke ontwikkeling. Een vorm van dialoog over plezier in het werk en beroepsproblemen. Als maatregel om het beroep naar ieders verwachting vorm te geven. Als middel om maximale zelfontplooiing van het beroep te benutten of na tijdelijke of langere onderbreking in de uitoefening van je beroep zelfontplooiing te creëren. Als gespecialiseerde variant van professionele advisering.

  • Voor diegene die individueel of in een groep met maximaal 4 deelnemers effectiever wil functioneren in werk en persoonlijk leven. Via een methodische, gestructureerde aanpak. Aan de hand van een persoonlijk effectiviteitsplan (PEP) en een persoonlijk activiteitenplan (PAP), neemt de kwaliteit van de vaardigheden van de deelnemer(s) toe;

  • Trajectduur: 4 bijeenkomsten;

  • Frequentie: 1 x per 2 weken met huiswerkopdracht.