Consultancy

Professioneel advies vanuit expertise op specifiek werkgebied binnen onderwijs en opvoeding, jeugdhulpverlening en kinderpsychiatrie. Punctura biedt een objectieve en onafhankelijke kijk op de vraagstelling.